Cookie Settings

- Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione clicca su 'leggi di più'

Биологичен пол:биологичен женски или мъжки пол, определящ се от хромозомите на пола (XY=мъжки; XX= женски). Интерсексуалност: човешкият пол се определя от генетични, хормонални и психосоциални фактори. Различията между хромозомния пол и половите жлези (яйчници, тестиси), т.е. първични и вторични признаци на пола, контролирани хормонално, се наричат интерсексуалност. Това се случва при едно на 2000 раждания. Сексуалната идентичност се развива обичайно пред 14-десетия месец от живота на човека, но може да се промени и по-късно. Промени в развитието на плода могат да повлияят както на първичните, така и на вторичните полови признаци, което може да доведе до интерсексуалност. При интерсексуалните хора често се наблюдава в сравнение с останалите липса на идентифициране на пола, към който видимо принадлежат, болестно състояние, което понякога води до желание за смяна на пола. Много интерсексуални хора споделят за травми, причинени от медицинска намеса, особено срам от това да бъдеш „различен”, също така срам от хирургични намеси и последиците от тях (загуба на способността да изпитват удоволствие от секса). В някои страни има сформирани групи за взаимопомощ на интерсексуални хора.
Бисексулност: бисексуалността е потенциалът за изпитване на романтично чувство, емоционално и/или сексуално привличане към хора от повече от един определен пол, като не е задължително да е по едно и също време, по един и същи начин и на едно и също ниво. Поставяне на етикети:да поставиш „етикет” на даден човек означава да му се приписват определени качества, характеристики или тип поведение, които са характерни за лезбийки, гейове или бисексуални, на основата на тяхната сексуална ориентация. Квалификациите, които се приписват на лезбийки, гейове и бисексуални често са резултат на стереотипни идеи като напр. „ Гейовете са женственимъже или лезбийките са жени с мъжкоповедение”. Ефектът от вкарването в даден стереотип на дадено лице може да има много сериозни последствия за него. Ако това лице се третира за продължителен период по начина, по който е „етикетирано”, той/тя може да започне наистина да демонстрира съответното поведение, защото се отнасят към него по съответния начин и очакванията към него/нея на средата, в която живее, са такива. В социологичен контекст това се нарича „самоизпълняващо се предначертаване”.
Самообявяване:когато лезбийка или гей или бисексуално лице реши открито за покаже или говори за своята хомо/бисексуалност, това се нарича „да излезеш от клетката” или да се самообявиш. Възможно е да се прави разлика между „вътрешно” и „външно” самообявяване. Когато някой започне да се идентифицира като гей, лезбийка или бисексуален и евентуално възприеме истината за сексуалността си, това се нарича „вътрешно” самообявяване.  Когато това лице започне да съобщава на другите и да говори за хомосексуалността си и да я показва, това се нарича „външно” самообявяване. Външното самообявяване е процес, а не определен момент или време. Това понятие не бива да се бърка с понятието „Огласяване„ виж по-нататък. Лезбофобия: специфично понятие за страх от или отхвърляне на лезбийките. Особеният характер и опитът с женската хомосексуалност дават на лезбофобията специални функции, вкл. напр. укриване и игнориране на съществуването на лезбийките.
Различност и управление на различността: различността се отнася до всеки набор от елементи, характеризиращи се с прилики и разлики като расов или етнически произход, религия или вяра, възраст, увреждане или сексуална ориентация и идентичност. Управлението на различността означава, че фирмите активно прилагат политики в тази насока – това са политики, които целят насърчаването на микса от хора от различни раси, такива с различна сексуална ориентация и идентичност, религии, физически увреждания, възрасти и пол. Фирмите, които прилагат подобни политики, погат да очакват ползи като задоволство сред колегите, по-добра работна атмосфера в кратки и продължителни периоди. Огласяване:това е практиката за разкриване и огласяване на хомосексуалността на определени публични фигури в медиите без тяхно съгласие. Тази практика привлече вниманието на обществеността през 80-те и 90-те години, когато радикални хомусексуални активисти заплашиха да популяризират имената на тези хомосексуални, които бяха отговорни за хомофобски закони или социални и административни нагласи. Не всички лезбийки и гейове одобряват огласяването и някои от тях го считат за незачитане „правото на индивида на неприкосновеност на личния живот”
Полова идентичност: чувство за принадлежност към мъжкия или женския пол или и към двата – напр. транссексуалните хора – без значение от биологичния им пол. Сексуална идентичност: тя е част от основното разбиране, което лицето има за принадлежността на своята личност към определен пол – как той/тя се възприема сам/сама и как иска да го/я възприемат другите. Това разбиране включва четири основни компонента: биологичен пол, полова идентичност, полова роля и сексуална ориентация.

Не е нужно лицето да съответства на тези четири аспекта на своята сексуална идентичност (-> смяна на обичайното облекло/ травестит, -> сексуална ориентация-> транссексуален, -> трансполов).

Джендъо (социално предопределена) полова роля: включва целия комплекс от очаквания, които включва дадена култура, към женското или мъжкото поведение (начин на обличане, език на тялото, поведение). Факт е, че всяко поведение е „типично” според пола и всяка култура и общество определят съответните адекватни критерии. Сексуална ориентация: това са изразните средства, използвани за описание на сексуалното, емоционално и романтично привличане на едно лице към друго лице. В зависимост от тяхната сексуална ориентация хората може да бъдат класифицирани като хетеросексулани, бисексуални и хомосексуални.
Пол: за разлика от думата „пол”, която се отнася до биологичния пол на определено лице, „джендър” означава културно и социално  дефинираната роля и идентичност на жената или мъжа. Във всяка култура определени роли и задачи са отредени за различните полове. Разбирането, че мъжът работи, за да подсигури семейството финансово, а жената стои у дома, за да се грижи за децата, е често спрягано като конструктивна концепция на „природата”. В действителност това разбиране е резултат на културни традиции и социални условия. Стереотипи:това са дълготрайни негативни вярвания, споделени в рамките на една социална група по отношение на друга социална група; те се характеризират с генерализация и етноцентризъм (преувеличено приписване на положителни качества на собствената група и отрицателни на другата група). Има четири типа стереотипа по отношение на хомосексуалността: стереотипи, отнасящи се до несъответствия, свързани с пола (напр. лезбийките се определят като „мъжкарани”); стереотипи, отнасящи се до социалната роля (лезбийки, гейове и бисексуални са наричани девиантни и трансгресивни); стереотипи, отнасящи се до взаимоотношенията и сексуалното поведение (гейовете са обвинявани в педофилия и ромискуитетни, за лезбиийките казват, че имат незряла сексуалност); стереотипи, отнасящи се до причините за това, че даден човек е хомосексуален (родителите на момче гей искали много да имат момиченце, липса на бащина грижа, сексуално насилие...)
Хетеросексизъм: означава вярване, че сексуалното и емоционално привличане към хора от другия пол е по-добро или за предпочитане в сравнение с каквато и друга форма на сексуална идентичност. Стигмата: е характерна черта за даден индивид, например цвят на кожата или сексуална ориентация. Когато такава функция определя индивида като различен от повечето, тя може да се използва като причина за дискриминация. Докато цветът на кожата е видим и не може да се скрие, хомосексуалността е невидима стигма, което означава, че може да бъде идентифицирана трудно, освен ако лицето не се самообяви. Невидимите стигми като хомосексуалността може да доведат до големи дилеми. Хомосексуалното лице знае, че ако то се „самообяви” , невидимата му стигма ще бъде разкрита. Това би го направило по-уязвимо, като някои хора биха могли да използват стигмата срещу него.
Хетеросексуален:лице, което чувства романтично и/или сексуално привличане към хора от другия пол. Трансджендър: е широк и общ термин за определяне на хора, чиято полова идентичност се различава от техния биологичен пол и избират да се подложат на всякави операции за смяна на пола, за да се промени техния анатомичен пол. Трансджендър изразяват своята джендър идентичност чрез облеклото и поведението си. Напр. те може да се облекат като мъж или жена, или да се определят сами себе си като нещо съвсем различно от двете. Трансджендър се различават от травеститите по това, че последните приемат поведението  на другия пол (обличат се с дрехи на другия пол), докато трансджендърът навлиза в сферата на човешката идентичност (те чувстват, че принадлежат към другия пол).
Хомофобия: това описва група от емоции, които включват чувство на безпокойство, отвращение, ненавист, гняв, дискомфорт и омразата към лесбийки, гейове и бисексуални. Редица изследователи критикуват термина, защото хомофобията не е класическа фобия. В сравнение с други фобии като хидро- или Arachnophobia, хомосексуалистите не са пряк източник на "страх" или "неудобство". Тя е по-скоро нещо като анти-хомосексуалност или хомонегативност, което включва културни ценности и норми като хомосексуалистите се възприемат като нещо, от което останалите се страхуват. От тази гледна точка, хомофобията не е болест, която може да се излекува, а по-скоро отношение, което следва да се повлияе положително. Трансфобия: отвращение, отхвърляне или страх да транссексуалните лица, транссексуалността или израженията им. Дори сред хомосексуалистите има отхвърляне на тези хора, може би защото е свързано с най-голямото табу на хората,  насочено срещу традиционните роли на половете и обществено приети идеи за полова идентичност.
Хомосексуален:лице, което се чувства привлечено емоционално или сексуално от хора от същия пол. Това понятие се отнася до двата пола – мъже и жени. Транссексуален: лице, чиято идентичност се отличава от неговия/нейния биологичен пол. Смяна на пола посредством оперативна намеса може да бъде желана или вече осъществена от такива лица. Транссексуалността трябва да се разглежда отделно от сексуалната ориентация: транссексуалните хора може да бъдат хетеро-, би- или хомосексуални. Процентът на транссексуалните  в общото население е един на 3000 мъже и една на 100 000 жени.
Вътрешна хомофобия: това понятие е централна тема при работата с лезбийки, гейове и бисексуални клиенти. Невъзможно е за лезбийки, гейове и бисексуални да нямат най-малкото негативни послания относно сексуалността си, ако са били отгледани в западното общество.Тези негативни послания могат да доведат до това, хомосексуалистите да чувстват един вид "самоомраза" към тази част на собствената си идентичност. Вътрешната хомофобията може да се прояви в различни чувства и емоции като страх от откритието; дискомфорт около откритите лесбийки, гейове и бисексуални, отхвърляне и очерняне на всички хетеросексуални или чувство на превъзхождане на хетеросексуалните. Лица с вътрешна хомофобията може да смятат, че лесбийките, гейовете и бисексуалните не се различават от хетеросексуалните, но те могат да се страхуват да не бъдат отхвърлени, защото другите ги възприемат като различни. Те могат да бъдат привлечени от недостъпни за тях хора, като хора с друга сексуална ориентация,  недостъпни като интимни партньори.Това може да бъде форма на психически самозащита срещу реална интимност. Те могат да имат затруднения с поддържане на дългосрочни отношения, като тяхната вътрешна хомофобия може да се обърне срещу техния (хомосексуален) партньор. Травестит: понятие, определящо лице, което се преобразява външно (постоянно или от време на време изцяло или отчасти) , като носи облекло, характерно за другия пол. Травеститите може да бъдат хетеросексуални, хомосексуални или бисексуални.