Cookie Settings

- Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie vai alla sezione clicca su 'leggi di più'

Programma Erasmus+ - Azione KA2
Partenariati Strategici settore istruzione e formazione
Invito a presentare proposte 2014 (EAC/S11/13)
Progetto n°2014-1-ITO1-KA202-002605 - CUP:G86G14000420006

Към консорциума на одобрения проект "Diversities@Work“ по програмаERASMUS+се включват организации от Италия, Испания, Австрия, Белгия и България. Целта на проекта е преодоляване на дискриминацията срещу ЛГБТ (хората с различна полова ориентация и различна полова идентичност) и насърчаване развитието на нова идея за разликите, основаващи се на сексуалната ориентация като продуктивен източник в помощ на нарастване бизнес потенциала на фирмите.

Проектът има амбицията да предложи инструменти и методи на експерти по управление и развитие на персонала, бизнес консултанти, предприемачи така, че да се подобрят уменията им за представяне или подобряване на политиките и практиките в областта на ЛГБТ различността на работното място.

Проектът Diversities@Workима намерението да предложи инструменти и методи, да ги адресира до експерти по управление и развитие на персонала, бизнес консултанти, предприемачи, така че те да могат да придобият умения, необходими за представянето и въвеждането или подобряването на политики и практики, отнасящи се до ЛГБТ различността на работното място.

За подготовката на тези инструменти и методи считаме, че е необходимо да се анализират реалните нужди на фирмите и предприятията във връзка с ЛГБТ различността. По тази причина Ви молим най-учтиво да попълните тази анкета, чрез която ние можем да съберем много полезна информация за следващата поректна фаза.

Въпросниците са адресирани до експерти по подбор и развитие на персонала, бизнес консултанти и предприемачи/бизнесексперти, които считаме че биха могли да допринесат с предложения за ценни елементи пж създаване на инструментите с цел подкрепа на фирмите и техните служители/работници, било то мъже или жени, като се борят срещу дискриминацията на ЛГБТ хората и подобряват възприемането на различната сексуална ориентация.

 

В желанието си да помогнем при попълване на въпросника, Ви предоставяме кратък речник на ЛГБТ понятията.

 

 

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ